Vindusfelle Limfelle Skjeggkre Sølvkre


199,-
På lager

Nå kan du endelig bli kvitt skjeggkre!
Dette er proffene sitt verktøy. Nå kan du også fjerne skjeggkre og sølvkre selv. 
Les denne artikkelene med tilhørene vedlegg: 
https://www.fhi.no/publ/2018/skjeggkre--biologi-og-rad-om-bekjemping/

Limfeller er et egnet verktøy for overvåking og kartlegging. Fjerning av individer fra en bestand
vil alltid være positivt i en bekjempingssammenheng, og selv om feller normalt ikke vil kunne
gjøre hele jobben alene, vil de kunne gi et bidrag. Limfeller for skjeggkre
er i utgangspunktet et passivtfangende redskap, men felteksperimenter har vist at tilsetning av
litt sirissmel (100% Acheta siriss, Unikmat - Asker) på fellene har gitt økt fangst sammenlignet
med limfeller uten lokkemiddel (Fig 14). Et lokkemiddel er nyttig siden det har potensiale til å gi
bedre deteksjon og mer effektiv fangst.

1 antal feller inneholder 9 ark a 3 feller pr ark. 
Dette produktet fungerer aller best sammen med dette åtet. Et must for effektiv fangst.