Oterfelle - levende fangst


1.390,-

Oterfelle i kvalitetsmateriale for bruk på skadeoter. Trampplateutløst fallem. Åtet henges eller festes i bunnen/taket av buret. Da er det sikkert for mus. Musa kan ofte være et problem fordi den spiser opp åtet.
Dimensjoner: 103x33x50 cm.

Bruksanvisning

https://www.fangstmann.no/blog/bruk-av-feller-med-trampeplate

Se link under for bruk av fangstbur for levende fangst. Les reglene i linken under.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Fangst-og-fangstredskaper/