Lokkemiddel Dispenser Skjeggkre


199,-
På lager

Dette produktet (Dispenser Sirissmel 5g) hører sammen med Limfeller for Skjeggkre. 
Limfeller for skjeggkre er i utgangspunktet et passivtfangende redskap, men felteksperimenter har vist at tilsetning av
litt sirissmel (100% Acheta siriss, Unikmat - Asker) på fellene har gitt økt fangst sammenlignet
med limfeller uten lokkemiddel (Fig 14). Et lokkemiddel er nyttig siden det har potensiale til å gi
bedre deteksjon og mer effektiv fangst.

Les denne artikkelen: 
https://www.fhi.no/publ/2018/skjeggkre--biologi-og-rad-om-bekjemping/