Halestripper flåer


55,-

Halestripper gjør det enklere å flå av halen som ofte er et vanskeig punkt å få til skikkelig i flåingen.